çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır kyk şifresi 12

Tehdit Suçu, Şartları, Unsurları ve Ceza Davası

Ayrıca tehdit suçunun basit hali için sadece adli para cezası da verilebilmektedir. Aşağıda tehdit suçunun unsurları bakımından örnek bir Yargıtay kararına yer verilmiştir. Bu şekilde işlenen tehdit suçu da nitelikli hallerden sayılmıştır. Tehdit suçu niteliği ve gerekli icrai hareketleri nedeniyle teşebbüse uygun bir suç değildir. O nedenle tehdit suçuna teşebbüsten dolayı ceza verilemez. Bir önceki ceza hukuku makalemiz olan İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu ve Ceza Davası nda Türk Ceza Kanunu bakımından hakaret suçu, internet aracılığıyla hakaret, hakaret suçunun ispatı ve ceza davasında yargılama bakımından bilgiler yer almaktadır. Uzlaşmaya tabii suçların hangileri olduğu CMK’nın 253. Tehdit suçu şikayete bağlı bir suç olduğu için uzlaştırma hükümlerine tabiidir. Soruşturma savcısı tehdit suçu ile ilgili soruşturmayı yürütürken suçun işlendiği konusunda gerekli kanaate oluşursa dosyayı uzlaştırma işlemleri için uzlaştırma savcısına gönderebilir. Kanun suçun terör örgütleri üzerinden işlenmesini de nitelikli hal saymış ve bu şekilde işlenen suçlarında 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması gerektiğini hükme bağlamıştır.

  • Bir önceki ceza hukuku makalemiz olan İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu ve Ceza Davası nda Türk Ceza Kanunu bakımından hakaret suçu, internet aracılığıyla hakaret, hakaret suçunun ispatı ve ceza davasında yargılama bakımından bilgiler yer almaktadır.
  • Şikayet olmadığı müddetçe herhangi bir işlem yapılamaz.
  • Uzlaşmaya tabii suçların hangileri olduğu CMK’nın 253.

Basit yargılama usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 251. Kanuna göre asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan üst sınır 2 yıl ve altında olanların yargılaması basit usulde yapılabilir. Tehdit suçunun basit hali olan ilk fıkrası basit yargılama usulü kapsamında kalmaktadır. Bu nedenle asliye ceza mahkemesi basit tehdit suçunu basit yargılama usulü ile yürütebilir. Kanun silahla işlenen tehdit suçunu ayrı bir fıkrada değerlendirmiştir. Buna göre tehdit suçunun silahla işlenmesi halinde verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar çıkmaktadır. Maddesine göre tehdit suçunu işleyen kişiye verilecek hapis cezası tehdidin türüne göre değişmektedir. Tehdit kişinin vücut bütünlüğüne, kendisinin yahut yakınlarının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına yönelirse verilecek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tehdit kişinin malvarlığına yönelirse bu halde verilecek ceza 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Tehdit suçu için kanunun öngördüğü cezalar erteleme veya HAGB’ye imkan sağlayacak miktarlardadır.

Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Tehdit suçuna bakacak mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bu davalar suçun işlendiği yer mahkemesinde görülürler. Eğer basın-yayın yoluyla bu suç işlenmişse şikayetçinin yerleşim yeri adresinde bu davalar yürütülür. Ayrıca basın yolu ile işlenmişse ilgili kurumun merkezi de bu davayı görmeye yetkilidir. 2-) Kavga ve tartışmanın, oluşan haksız fiil yönünden koşulları varsa, yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir. Tehdit suçu birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmişse de cezanın nitelikli halinden bahsedilir ve bu kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar ceza verilir. Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder. Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de önemi yoktur.

Kanunun ilk maddesinin ilk cümlesinde belirtilen tehdit fiili şikayete tabii değilken ikinci cümlede belirtilen ve bahis tehdit olarak kabul edilen  suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikayeti üzerine yapılır. Şikayet olmadığı müddetçe herhangi bir işlem yapılamaz. Ayrıca şikayet sonrası soruşturmanın başlaması halinde şikayetten feragat ile dava düşmektedir. Türk Dil Kurumu tehdit kelimesini gözdağı olarak tanımlamıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ise tehdidi kişinin kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahsedilmesi suç kapsamında değerlendirilmiştir. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlar düşünüldüğünde e-mail ile, sosyal medya ve arkadaşlık siteleri aracılığıyla, telefonla, sms ile, telefonda yer alan whatsapp, message me benzeri uygulamalarla, skype vb. Tehdit suçu ile birlikte işlenebilen yaralama suçu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kasten Yaralama Suçu, Unsurlar ve Ceza Davası yazımızı da okuyabilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *